Marketing-jobs.dk

Find marketingjobs.

Digital kommunikations-studentermedhjælper i Aarhus

Marketing-jobs i Århus

Flere end 260.000 mennesker i Danmark føler sig ensomme. De savner kontakt til og omsorg fra andre mennesker. Røde Kors Aarhus har en besøgstjeneste, hvor besøgsvenner besøger besøgsværter i værternes hjem. Der er pt. en meget stor efterspørgsel på besøgsvenner i Aarhus, og samtidig medfører Covid-19 situationen, at Røde Kors er nødt til at igangsætte nye initiativer med henblik på at fastholde kontakten mellem besøgsven og besøgsvært.

I nogle situationer er mødet nødt til at være digitalt, og i andre situationer må kontakten foregå udendørs.

Røde Kors Aarhus ønsker derfor at kunne tilbyde individuel vejledning i brug af digitale mødesystemer til alle besøgspar, der har behov for dette. Samtidig ønsker Røde Kors Aarhus at videreudvikle besøgstjenesten således, at den fortsat tilbyder gåvenner i udvidet form – og dermed flytter en del af besøgene udendørs. Til det har vi brug for din hjælp.

Dine arbejdsopgaver

  • Sikre vejledningsmateriale til undervisning i brug af digitale kommunikationsplatforme (TEAMS, Skype, Messenger, Facetime, SnakSammen og/eller andet)
  • Yde individuel støtte til alle besøgspar i brug af digitale kommunikationsplatforme
  • Understøtte frivillige i videreudvikling af Røde Kors’s besøgstjenester inkl. Forårsvenner og SnakSammen
  • Holde kurser i digital kommunikation for frivillige
  • Sammen med frivillige videreudvikle Røde Kors’ interne digitale kommunikation
  • Hjælp...